אתי בן שמחון

מנהלת איכות ובקרת תיעוד

יוצאת ענף תיכון בחיל אוויר, עבדה בתעש מפל"ן במדור נשק כבד.
הצטרפה לזיו-אב טכנולוגיות בשנת 1993 כמתכננת מכאנית. השתתפה בפרויקטים ביטחוניים ואזרחיים רבים והתמחתה בתכן חלקי פלסטיק למוצרי צריכה. במקביל,
אחראית בקרת תיעוד ומנהלת איכות משנת 2004. הקימה מערך נהלים והדרכות בהתאם להסמכת החברה לתקני ניהול איכות ISO9000:2008 AS9100C ISO13485:2003.
עוסקת בניהול סיכונים ובטיחות בחברה ומלווה את הצוותים בנושא בפרויקטים שונים.