דיון שולחן עגול: ה-Comeback של החומרה

דיון שולחן עגול של ירחון המחשוב העסקי של ישראל IT בנושא מצב שוק החומרה בישראל ובעולם.
בין חברי הפאנל גם הד"ר אמיר זיו-אב אשר פתח את הדיון.