הדרך אל המוצר האופטימלי

קווים מנחים להגדלת סיכויי ההצלחה של פרויקטי פיתוח - ד"ר אמיר זיו אב

מה גורם למוצר אחד להצליח ולהימכר בשוק לאורך שנים, ולמוצר אחר להיכשל או להפוך לבלתי רלוונטי במהירות? מה גורם לפרויקט גדול להצליח ולשרת את מטרתו ולפרויקט אחר להפוך לפיל לבן ולבזבוז משאבים?