המקרר שיודע הכל - מתוך כתבה שהתפרסמה במקומון "ידיעות אילת "