הסיוע האמריקאי מזיק לכלכלת ישראל

ד"ר אמיר זיו-אב, The Marker

"מדי שנה אנו פונים לאזרחי ארה"ב ומבקשים מהם לתורם כ- 4 מיליארד דולר להשלמת תקציב המדינה שלנו."
כיצד התרומה האמריקאית פוגעת בתעשייה הישראלית בכלל ובתעשייה המסורתית בפרט?