הפתרון לקטל בפועלי הבנייה

מנהלי העבודה סבורים שפועלי הבניין הם חומר גלם מתכלה ומעדיפים את הרווח הכספי, יש לשאוף ל"אפס הרוגים בשנה" בתאונות עבודה באתרי בנייה.
מאמרו של ד"ר אמיר זיו-אב אשר פורסם באתר ynet