הקטל בדרכים - מי לוקח את האחריות?

ד"ר אמיר זיו אב בשיחה על הקטל בדרכים