זיו-אב טכנולוגיות מפתחת מערכת בידוק בטחוני עבור חברת Qylur Security Systems