טראקרים ייחודיים למערכות פוטו-וולטאיות

טראקרים מיוחדים למערכות פוטו-וולטאיות יותקנו במערכות של סולארפאואר אטרנג'י