יסודות רעועים - מה מסתתר אצלנו בסדקים מאחורי הקירות?

ד"ר אמיר זיו אב בדברי סיכום לכתבה בעיתון "מקור ראשון" בנוגע לאיכות ופיקוח על הבנייה בארץ


התייחסתו של ד"ר אמיר זיו-אב אשר פורסמה בעיתון "מקור ראשון".