כסאות גלגלים של תקווה - ארוע השקה

מיזם חלוקת כיסאות גלגלים נגישים לילדי העולם השלישי