כתבה שפורסמה בעיתון הצרפתי "זוית אחרת"

גיליון 91, יולי 2011, עמוד 23