לקוח: רפאל

לוח פניאומטי

תכנון ואספקה של צב"ד פניאומטי כולל מערכת פיקוד ע"י בקר מתוכנת