מגמות חדשות בפיתוח מוצרים

מתוך מאמר שהתפרסם במגזין "מכונות וכלים"

מאמר מקצועי הדן במגמות חדשות בתהליך פיתוח מוצרים ומפרט את הדרכים והכלים לקיצור זמני הפיתוח.