מוצרים שתוכננו ע"י זיו אב טכנולוגיות והוצגו בכנס ממציאים 2007