"מכשיר שפותח בישראל יציל את ראייתם של מיליוני מבוגרים בעולם

מתוך כתבה שהתפרסמה באתר Economist