Mentorwave Ltd -עגלת סריקה ממונעת

סורק תלת ממדי המאפשר צילום ב-360 מעלות ומשמש לצילום חללים פנימיים של מבנים

פיתוח עגלה לסריקת מבנים.
 
סורק תלת ממדי המאפשר צילום ב-360 מעלות ומשמש בעיקר לצילום חללים פנימיים של מבנים. במקור היה מיועד לשימושים צבאיים. תוכנן כמכשיר מתקפל על מנת שיוכל לשמש בין השאר סוכני נדל"ן, בעיקר עבור השוק האמריקאי.