סטפ אפ מכה גלים בארצות נוספות

כתבה אודות סטפ אפ אשר פורסמה בפורטוגל

המוצר של סטאפ אפ בפיתוח זיו-אב טכנולוגיות מיועד לעזור למיליוני נכים בעולם לעבור את מכשול המדרגה.