פיתוח של החברות אתרוג וזיו-אב מייעל בדיקת דגימות D.N.A - מתוך כתבה שהתפרסמה בעיתון "תעשיות"