פרויקט חקלאות

במסגרת שיתוף הפעולה עם בית הספר גוונים עובדי זיו-אב טכנולוגיות הצטרפו אל תלמידי בית הספר לפעילות שתילה בחממת בית הספר.
השתילים נתרמו באדיבותו של מר אריאל פורת ומשתלת "שתיל נטו"