Chakratec

3000EQ

פיתוח סוללה מכאנית – גלגל תנופה לצבירת אנרגיה
תכן מערכת מכאנית הכוללת גלגל תנופה מסתובב בריק (ואקום) במהירות של 19 אלף סל"ד ואגירת אנרגיה פוטנציאלית של KWA3 קוט"ש.
יצירת מערכת סובבת לאגירת אנרגיה לא שגרתית – קלת משקל ובעלת מיסוב גמיש לריסון הרעידות מהגלגל לבית.
 
האתגרים המרכזיים:
  •  תכן מכאני עם יחס אנרגיה / משקל אופטימאליים
  •  דגש על מערכת קלת משקל: 
          - רוטור מאלומיניום
          - בית יציקת אלומיניום – בית קל משקל, 1/3 ממשקל הרוטור