קודאק - "מגנוס 800" - תכן מכאני לתווין עם טעינה אוטומטית

תכן מכאני של תוויין עם טעינה אוטומטית לכתיבה ישירה באמצעות לייזר תרמי על פלטות דפוס