קיילור - מערכת מהפכנית וחדשנית לבידוק בטחוני (עברית)

מערכת לבידוק ביטחוני של תיקי יד בקצב של עד 1000 תיקים בשעה בשילוב של שלוש טכנולוגיות בידוק. תכנון המכאניקה, האלקטרוניקה והבקרה כולל אספקת דגם עבור חברת קילור מקליפורניה.