שני שליש מהמשרות בתעשיות המסורתיות בסכנה

כתבה מהאקונומיסט / יצחק טף 25/10/2011