תוכנית "המעבדה" ערוץ 1 21.03.11

פיתוח בדיקה גופנית מקיפה בתוך 3 דקות