תערוכת "עוצב בישראל 2007"

מוצרים שתוכננו על ידי זיו-אב טכנולוגיות והשתתפו בתערוכת "עוצב בישראל 2007".