תעשייה מסורתית / יצחק טף

TheMarker 26.09.2011

כדי ליצור יתרון תחרותי יש לגרום למהנדסים המצטיינים להצטרף למאמץ של התעשייה המסורתית, ולשם כך יש למתגה מחדש ולהעלות את קרנה