Better place

תחנות החלפת סוללה ברכב חשמלי

- תכנון של תחנות החלפת הסוללות האוטומטית הראשונה מסוגה בעולם עבור בטר פלייס

- תכנון דמו של תחנת החלפת סוללה ברכב חשמלי עבור תערוכה ביפן.
 

תהליך ההחלפה הסוללה הנו אוטומטי לחלוטין ללא שום מעורבות של הנהג או הנוסעים. תהליך זה כולל "לקיחת" הרכב, הרמתו לצרכי ביטול השפעת משקלי רכב שונים, פתיחת נעילת הסוללה באמצעות מנגנון ייחודי, הוצאת סוללה ריקה והתקנת מלאה, נעילת הסוללה החדשה, הורדת הרכב, ו - "הוצאת" הרכב.
יישום נתיב ההחלפה נעשה באמצעות קונסטרוקציות פלדה באורך של כ-12 מטר ואשר משולבות במנגנונים אוטומטיים בתוכם להובלת המכונית ולביצוע תהליך ההחלפה.