Eternegy

Sun Tracker

פיתוח מערכת עקיבה דו-צירית אחר השמש.
 
עוקב דו-צירי חדשני המיועד לפאנלים פוטו וולטאים- בגישה המהפכנית. המרכיבים העיקריים משרתים שתי מטרות בו זמנית - הם תומכים ומקשיחים את המבנה, ומכוונים אותו לעקוב אחר השמש.
 
התכנון ההנדסי שיושם במוצר המוגמר עושה שימוש בכבלים המאפשרים הנעה, קיבוע ושמירת מתיחות (כמו מיתרים של אוהל) מהקצוות הרחוקים של המשטח המונע. ע"י ניצול המרחק הגדול מתאפשרת השגת דיוקים וקשיחות מקסימליים תוך מזעור הכוחות. כך ניתן להקים טרקר דו צירי המסוגל להתמודד היטב עם עומסי רוח גבוהים, אפילו על משטחים גדולים מאד".
 
האתגרים המרכזיים:
פיתוח עוקב בעל שטח גדול (כ- 100 מ"ר).
  • השגת פעולה מדויקת ואמינה
  • אופטימיזציה לעלויות יצור
  • פיתוח מוצר שיהיה קל יותר ב- 50% מהעוקבים במבנה המסורתי
  • הגדלת היקף ייצור החשמל