IAI - מפעל להב

עגלות אינטגרטיביות

תכן ואספקת *מתקן אינטגרציה רב תכליתי לכנף F16 - ניתוח תהליך הרכבה והצעת פתרון חדשני לשיפור תפוקה וזמן הרכבה. עיצוב ואספקת העגלות שזזות סימולטנית עם הכנפיים ופותרות בעיות yield בקו הקודם.

*עגלות אינטגרטיביות מולטי-דיסציפלינאריות לקו יצור כנפי F16 בתעשייה האווירית