IBASE - בדיקות גנטיות בקלי קלות

מתוך ירחון המדע "ראש גדול", במוסף מיוחד לרגל 60 שנות מצוינות למדינת ישראל, פרויקטים נבחרים במדע ובטכנולוגיה