Invitrogen

I-Base

תכנון ואספקת דגמים הכוללים פיתוח מכאניקה, פלסטיקה ואלקטרוניקה למכשיר לבדיקת  DNA.

מכשיר מקורי חדש המייעל משמעותית את תהליך הבדיקה של דגימות D.N.A.
המכשיר מתוחכם וקטן מידות ומאפשר ביצוע מהיר ומדויק של בדיקות גנטיות שונות. המכשיר החדש מבוסס על שיטה להפרדת מולקולות D.N.A באמצעות קסטה מיוחדת המכילה ג'ל שפותחה בחברת "אתרוג".

האתגרים המרכזיים:
  • עבודה עם מתח גבוה תוך שמירה על המפעיל
  • מזעור כרטיסי חשמל ואלקטרוניקה לנפח מינימאלי
  • פיתוח מגעים חשמליים