Keter Plastic

מתקן בדיקה לכיסאות

תכנון ואספקת מתקן בדיקת חוזק לכיסאות פלסטיק בקו היצור, כחלק מתהליך בקרת האיכות לכיסאות המיוצרים.  אופטימיזציית מבנה המוצר למשקל פלסטיק מינימאלי בהתאם לפונקציונאליות ואימות על ידי FEA.
 
השימוש במתקן הביא להפחתה משמעותית בכמות המוצרים הפגומים המיוצרים בקו היצור ולמניעת הגעתם לנקודות המכירה ללקוח.