Kodak Magnus 800 Platesetter Demo "מגנוס 800"

תכן מכאני של תוויין עם טעינה אוטומטית לכתיבה ישירה באמצעות לייזר תרמי על פלטות דפוס הסרטון מציג את המוצר ותכונותיו