MDG Medical

עגלה ממחושבת לחלוקת תרופות

תכן מכאניקה ופלסטיקה לעגלה ממוחשבת המשמשת לחלוקת תרופות בבתי חולים

דור חדש של עגלת תרופות ממוחשבת ניידת לניהול ובקרה של תרופות במרפאות, בתי חולים, בתי אבות ובכל מקום בו מתבצעת חלוקת תרופות.
עגלת התרופות הינה חלק משמעותי ממערכת ממוחשבת כוללת לחלוקת תרופות המאפשרת ניהול יעיל ובטוח של מלאי התרופות, מונעת זליגה במלאי התרופות ומביאה לחסכון ברור בעלויות המוסד הרפואי שבו היא פועלת.
עגלת התרופות מונעת טעויות בחלוקת התרופות ומספקת מעקב מדויק אחר ביצוע הוראות הרופא, באמצעות חמש בקרות והגנות שונות, המוכרות גם בשם "THE 5 RIGHTS " : בחירת התרופה הנכונה, במינון נכון, בזמן הנכון, בדרך המתן הנכונה לחולה הנכון.