Mazor-Medical Technologies

SpineAssist

פיתוח עמדת עבודה ניידת על מנת להגיע ל ונוחות  ופונקציונאלית מקסימאליים עבור מנתחים המבצעים פעולות בחוט השדרה

SpineAssist –מסייע למנתחי עמוד שדרה בניווט ומיקום מדויק של שתלים וכלים כירורגיים במהלך הניתוחים, ומושתת על רובוט מיניאטורי ומערכת לעיבוד תמונה ותכנון הניתוח. בנוסף, בהתבסס על תוצאות ניסויים שלאחרונה התפרסמו ניכר שהמכשיר משפר באופן מהותי את המתאם בין התכנון והביצוע. בנוסף משפר המוצר את הדיוק ולאור זאת מקטין בצורה דרסטית את הסיכוי לנכות ולפגיעה בעמוד השדרה. תועלת מהותית נוספת שנמצאה בתוצאות הניסויים שפורסמו היא שהשימוש במכשיר מקטין את מידת החשיפה של הרופא וצוותו לקרינה בשיעור הקטנה