Notal vision

The foreseeHome AMD Monitor

הוזלת עלויות על ידי אופטימיזציית תהליך הייצור, שימוש בכלי העזר ובחירת ספקים תוך שיקולים אגרונומים להתאמת המכשיר לשימוש נוח וקל על ידי קשישים אשר תוכנן למנוע טעויות אנוש.

מוניטור ביתי לשימוש ע"י אנשים מבוגרים שהתגלתה אצלם מחלת ה- AMD-
Age-relatedmacular degeneration, לניטור התקדמות המחלה, הגורמת לעיוותי ראיה עד לעיוורון.
מדובר במכשיר בדיקה שולחני, אליו מצמיד החולה את עינו, ואשר מודד במהירות ובדיוק רב האם חל שינוי מהותי במצב המקולה. במידה ואכן חל שינוי, תופיע על צג המכשיר הודעה הקוראת לחולה להגיע במהירות לטיפול אצל רופא העיניים שלו.
המכשיר מאפשר לחולי AMD לזהות החמרה במצבם בבדיקה ביתית פשוטה כך שיוכלו ללכת בזמן לרופא לטפל בעיניהם.
 
האתגרים המרכזיים:
  • עמידה באילוצי תקינה רפואית
  • אומדן עלויות לייצור המוני
  • מגבלות משתמש סופי ייחודיות