Qylur מגיעה לריו

כתבה של רשת NBC האמריקאית על ה- Qylatron, מערכת פורצת דרך לבידוק בטחוני של תיקי יד.
המערכת של חברת Qylur מהווה נדבך חשוב במערך האבטחה באולימפיאדת ריו 2016.
זיו- אב טכנולוגיות ביצעה את תכנון המכאניקה, האלקטרוניקה, החשמל והבקרה של המכונה, סיפקה את המערכות הראשונות והעבירה את ייצור לחברה האמריקאית פלקסטרוניקס, כאשר זיו-אב הינה אחראית טכנולוגית על הייצור ומספקת חלק ממנו.