Real Imaging

Medical diagnostics equipment

פיתוח מערכת הדמיה לגילוי לא חודרני של סרטן השד.
 
תשתית הטכנולוגית של מערכת ה - RUTH הינה טכנולוגיה ייחודית מגובה בפטנט (טכנולוגיית MIRA) אשר מבוססת על רכישת אותות אינפרא אדומים (0↑0%)  תלת ממדיים אשר נפלטים מרקמת השד, המרתם למודל תלת מימדי ולבסוף ביצוע ניתוח כמותי של התרשים בצורה אוטומטית באמצעות אלגוריתמיקה מתקדמת לצרכי זיהוי תאים סרטניים.

• המערכת מבצעת הדמייה פונקציונלית מטבולית של השד, בבדיקה לא פולשנית, ללא קרינה, וללא מגע.
• המידע מעובד באמצעות מערך של מתודולוגיות המספקות הערכה ממוחשבת אובייקטיבית של מצב בריאות השד.
 
האתגרים המרכזיים:
  • נפח קטן לרכיבי האלקטרוניקה
  • שטח רצפה מצומצם תוך שמירה על יציבות
  • דרישות אוורור ייחודיות