Roni-Pal

תכנון אקדח קצף חדשני לאריזה

תכנון אקדח קצף חדשני לאריזה ורכישת IP עבור המכונה והאקדח למילוי פוליאוריטן בשקיות באופן ידני ובאופן אוטומטי.