SIEMENS

קו הרכבה להרכבת סגמנטי קולטים פראבוליים לשדה סולארי

תכנון, אספקה והתקנה של קו הרכבה לסגמנטים של קולטים פראבוליים, המוקם בסמוךלאתר הקמת השדה הסולארי.
 
הקו תוכנן לפירוק, שינוע במכולות והרכבה מהירים המאפשרים מעבר יעיל בין אתר הקמת השדות הסולאריים.
סופקו והותקנו 3 קוים בספרד ע"י זיו-אב. הקווים עבדו במשך כשנה להרכבת השדה הסולארי בסמוך לסביליה ללא תקלות (סה"כ הורכבו מעל 6,000 סגמנטי קולטים פראבוליים).
 
האתגרים המרכזיים:
 
  • ממדי סגמנט מראות פראבולי מורכב: אורך 12 מ', רוחב 6 מ', גובה 2.5 מ', משקל 2 טון, חומרים – שלד מתכתי + מראות זכוכית.
  • אורך כולל לקו ההרכבה – 130 מ' (בנוי מ- 5 תחנות עבודה).
  • תפוקת קו הרכבה – 4 סגמנטיים פראבוליים בשעה (ע"י 22 עובדים לא מיומנים).