SodaStream - Source

מכשיר מתקדם אשר הוכנסו בו מערכות אלקטרוניות לבקרה ודיוק בתהליך ההגזה

תכנון ופיתוח אלקטרוניקה ותוכנה Embedded, כמו פיתוח מכשור מתאים לקו ייצור המוני לבדיקות QA/QC. ​המכשיר כולל אמצעי חישה ובקרה שונים. 

מכשיר מדור מתקדם של סדרת ה-Source אשר הוכנסו בו מערכות אלקטרוניות לבקרה ודיוק תהליך ההגזה.
בלחיצה על אחד מ-3 כפתורי רמות ההגזה שבקדמת המכשיר, המערכת תבצע תהליכי הגזה מבוקרים ואוטומטיים לבקבוק סודה סטרים סטנדרטי. רמות ההגזה הינן עקביות מהגזה להגזה, כך שהמשתמש מקבל את אותה החוויה בכל הכנת בקבוק סודה.