Spectrum Dynamics

תכנון ואספקת מכונה למילוי אוטומטי של בקבוקונים


פיתוח מכונה אוטומטית למילוי בקבוקונים אישיים עם כמות מדויקת של תליום עבור חברת "ספקטרום דיינמיקס".
 
עמדה אוטומטית המכינה מזרקים עם חומר רדיואקטיבי במינון ספציפי לנבדק. המכונה מקבלת קוד של הנבדק ועל פיו מכינה מזרק עם המינון המדויק, מכניסה אותו למיכל הגנה מפני קרינה ומדפיסה את נתוני תכולת המזרק והנבדק על גבי המיכל.

האתגרים המרכזיים:
  • טיפול בחומרים רדיו-אקטיביים
  • הגנות מפני קרינה
  • רמות דיוק למשקל גבוהות