Subjective Objective System

למעלה מתשעים אחוזים מסיכויי הצלחה של מוצר תלויים בבחירת הקונספט הנכון. שלב זה, למרות היותו קריטי בתהליך פיתוח מוצרים, לעיתים קרובות אינו מקבל את תשומת הלב הראויה בהיבט של משאבי זמן ותקציב.
 
בזיו-אב טכנולוגיות פותחה מתודולוגיה ייחודית לבחירת הקונספט האופטימאלי, המבוססת על ניסיון שנצבר במאות פרויקטים מוצלחים.

יו"ר זיו-אב טכנולוגיות, ד"ר אמיר זיו-אב פיתח את שיטת (SOS Subjective Objective System) לגיבוש קונספטים אופטימאליים של מוצרים מדיסציפלינות שונות. שיטה זו הנה פשוטה ויעילה אשר "מייצרת" קונספטים ו/או תצורות אופטימאליות על בסיס אינטגרציה של דרישות השוק, הטכנולוגיה והארגון שאמור להפיק את המוצר. השיטה ישימה למוצרים מגוונים כמו כלי בית, מכוניות, כלי עבודה, מכונות, מטוסים, מחשבים, מערכות "היי-טק" ועוד.

עם הידע המעמיק בחידושים האחרונים בתחום ההנדסי ועם ניסיון שנצבר לאורך מאות פרויקטים, אנו מעריכים קונספטים חדשים לפרטי פרטים בכל ההיבטים הטכנולוגיים, התפעוליים, השיווקיים והעסקיים, החל משלב הרעיון והמשך לאורך כל מחזור חייו של המוצר עד לסיום השימוש והמיחזור.