Sun-Setter - פאנל סולארי לווילון חשמלי

פאנל סולארי לווילון חשמלי

פיתוח פאנל סולארי לווילון חשמלי אשר נועד להצללת הבית. נשלט על ידי שלט רחוק ומונע במהלך היום באמצעות אנרגיית השמש. הפאנל הסולארי מכיל בטרייה אשר אוגרת את האנרגיה וכך ניתן לנצלה גם בימים מעוננים מאוד.