TCT

מערכת לבדיקה ממוחשבת של תקינות מערכות ההנעה בטנקים

פיתוח מערכת לבדיקה ממוחשבת של תקינות מערכות ההנעה בטנקים, אפילו בתנאי שטח, תוך 17 דקות בלבד. 
מלבד קבלת נתונים מפורטים ומדויקים על הרכב הגדול והכבד, בוחן הטנקים החדש מאפשר חסכון עצום בזמן הלוקח לבחון את מצבו וכשירותו. הבדיקה החדשנית מתבצעת באמצעות פריסה חלקית של שרשרת הטנק (הזחל) וחיבור הגלגלים המניעים שלו למתקן. היא מאפשרת לבדוק את מצבם של פריטים רבים, מעבר למנוע, לתמסורת ולהספקים השונים, כגון: הבלמים, מערכת ההיגוי, רמת כיול המחוונים, דיוקם ועוד. לאחר מכן מפיק המחשב דו”ח מפורט לגביי כל פרמטר שנבדק.
אורך הטיפול – הנמדד מפריסת הזחל ועד להרכבתו המחודשת לאחר הטיפול, מוערך בפחות משעה, כאשר הבדיקה הממוחשבת עצמה אורכת 17 דקות בלבד! ומעבר לאמינותה הגבוהה, היא מהווה חיסכון כספי משמעותי לא רק בבדיקה עצמה אלא גם בזמן השבתת הטנק לצורך הבדיקה.בדיקה קבועה וסדורה של טנק שלוש פעמים בשנה יכולה להכפיל את שנות עבודתו. כך, שהמתקן יכול להשפיע על קבלת החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח לגבי רכבים קרביים משוריינים. מעבר לבחינת טנקים, המתקן מתאים גם לבדיקתם של כלי רכב וצמ”ה בינוניים וכבדים ועוד, כך שמעבר לשימושים צבאיים, ניתן יהיה לעשות בו שימוש גם לצרכים חקלאיים ואחרים.

האתגרים המרכזיים בפיתוח: 
  • הגעה לרמת תכנון אופטימאלית בכל התחומים: מכאניקה, אלקטרוניקה ותוכנה. מכיוון שמדובר בכלי כמו טנק, על כל המורכבויות שבו, זה לכשעצמו מאד מאתגר.
  • לבנות מכונה שמסוגלת להתמודד עם הספקים ומומנטים גדולים, בהיקף של כ-1500 כוחות סוס.
  • לתכנן מבנה רובוסטי המסוגל לתמוך בגלגל תנופה עצום במשקל קרוב ל-2 טונות, שיהיה מסוגל להניע את הטנק. השאיפה היא כי המוצר אשר מתוכנן כיום יתקיים בשוק גם בעוד מספר שנים, והחוכמה היא לפתח מוצר שיהיה רלוונטי גם בעתיד, למרות שינויים אפשריים בדרישות והזדמנויות טכנולוגיות, שיתרחשו עם הזמן.
  •  מתן האפשרות להתממשקות פשוטה, קלה ובטוחה, מול הטנק ללא חיובו בעצירה מדויקת, באמצעות התכוונות המערכת ב-3 צירים מול הטנק הנבדק.
  • לבנות מתקן עצמאי בעל יכולות ניוד, שיכול להיות מופעל בכל מקום, ללא תשתיות מיוחדות, שיהיה יביל וקומפקטי יחסית ויוכל להיכנס במכולה.
  • להצליח לייצר רמת בטיחות גבוהה במיוחד. עם האינרציה וההספקים הגבוהים של המערכת, תוך מינימום צורך בתחזוקה.
  • להצליח להגיע לעלויות ייצור נמוכות (בתקווה, באמצעות התעשייה הישראלית, בעתיד) ומחיר תחרותי, אמינות גבוהה ותחזוקה קלה.