תעבורה

"הענק"

שדרוג טריילר של חברת תעבורה ממשקל 200 ל 400 טון