VEIKA - מדפסת DIMENSE

המדפסת היחידה בעולם בעלת יכולת הבלטה דיגיטלית לטפטים

מערכת הדפסה ייחודית וראשונה מסוגה בעולם המבצעת בו דמנית הבלטה (embossing) והדפסה דיגיטלית על טפטים.
המערכת מאפשרת הדפסה שאינה רפטטיבית על גבי טפטים ועל ידי כך נוצר טפט ייחודי עם הדפס מובלט.
 
האתגרים המרכזיים:
  • תכנון המדפסת בהתאם למפרט ודרישות הלקוח.
  •  תכנון ואספקת אב-טיפוס אלפא אשר הוצג בתערוכת דרופה 2016.