invitrogen (אתרוג)

SAFE IMAGER

תכן מכאניקה, אלקטרוניקה ופלסטיקה למכשיר תאורה עבור קסטות גדולות להפרדת DNA
 
מוצר בעל תאורה באורך ג'ל מיוחד לצורך הצגת תוצאות פירוק ה- DNA.
 
האתגרים המרכזיים:
 
תכן למינימום משקל ונפח תוך עמידה בדרישות עיצוב קפדניות
פיתוח כרטיס המספק את התאורה הנדרשת